VRÁTENIE A VÝMENA

Zadajte do prvého poľa číslo objednávky. Nájdete ho v e-maile, ktorý ste dostali pri zadávaní objednávky v Pinkmintlove Slovensko. Číslo objednávky je napísané vo forme #SKPML_____, spolu so znakom #.